Játék

HÚSVÉTI Nyereményjáték Szabályzat

Hivatalos szervező és lebonyolító: Zoo Előszállás Egyesület (székhely: 2424 Előszállás, József Attila u. 35.).

A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban a Zoo Előszállás azon követői, illetve potenciális ügyfelei vehetnek részt, akik 2023. április 04. 07:00 óra és 2023. április 11. 19:00 óra között megosztják és kommentelik a megfelelő képet a Facebook oldalunkon (Egzotikus Állatpark Előszállás).

A játékban nem vehetnek részt a  Zoo Előszállás alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)). Jelen Játékszabályzatot a Szervező a www.zooeloszallas.hu/jatek címen teszi közzé. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt.

A Szervező jogosult a meghirdetettől eltérő, értékben hasonló nyereményre módosítani bármelyik nyereményt.

A játék időtartama

A nyereményjáték  2023.04.04. 06:00 perckor kezdődik és 2023. április 11-én 19 óra 00 perckor zárul.

A sorsolások időpontja

A játékosok közül a 2 db nyertes sorsolásának időpontja:2023. április 11. 19:00 óra.

Nyeremények

Összesen 2 db családi jegy kerül kisorsolásra 2023.04.11 és 2023. augusztus 31. között váltható be. A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható.

A sorsolás menete

A nyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra. A sorsoláson tartaléknyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, ha a nyertes nem elérhető vagy nem vállalja a nyeremény átvételét.

A nyeremény átadásának módja

A nyeremény virtuális terméket tartalmaz, fizikai átadást nem igényel.

A nyertesek értesítése e-mail üzenetben, illetve - ha rendelkezésre áll a nyertes telefonszáma - akkor telefonon is megtörténik. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelentkezik nyereményéért, a nyeremény átvételére a soron következő pótnyertes válik jogosulttá. A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyereményjáték szervezőjével és lebonyolítójával a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (e-mailcím) – a nyeremények kisorsolása és a nyertes értesítése céljából – kezelje.


Előszállás, 2023.04.03