LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT

Érvényes az állatkert egész területén 2022. augusztus 1-től visszavonásig.


Az Intézmény nyitvatartási időben bárki által szabadon látogatható, aki betartja és elfogadja a látogatási szabályzatot és a belépődíját megváltotta.
Pénztárzárás a nyitvatartási idő lejárta előtt egy órával történik.
Az Intézmény a kifüggesztett nyilvántartási időtől eltérő nyitva tartással is üzemelhet.
Korlátozott cselekvőképességű személyek csak felügyelettel vagy kísérővel látogathatják az Intézményt.
Az Intézmény területén növények és állatok gyűjtése tilos!
Az Intézmény területére kutyát és más állatot behozni tilos!
Az Intézmény területén saját, otthoni felhasználású fénykép-, videó- és hangfelvételek külön engedély nélkül is készíthetők.
A látogatók az előlük elzárt területeken nem tartózkodhatnak.
A látogatók csak az Intézmény által meghatározott eleséggel és csak meghatározott állatokat etethetnek saját felelősségre.
Az Állatkert területén a dohányzás csak a kijelölt dohányzóhelyeken engedélyezett.
A belépőjegy megváltásával a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk az Állatkert területén fénykép-és videofelvétel készület, melyet az Állatkert kereskedelmi célra felhasználhat, kiadványaiban, saját honlapján, Facebook-oldalán, Instagram-oldalán közzétehet.
Az Intézmény működési rendjének, valamint az állatok nyugalmának megzavarása, testi épségének veszélyeztetése és kirívó, botrányos viselkedés esetén a látogatót az állatkert dolgozói ez irányú tevékenységének abbahagyására, szükség esetén pedig az állatkertből való azonnali távozásra szólíthatják fel, indokolt esetben rendőri segítség is kérhető.
A látogató az általa okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Az állatbemutatók láthatóságát az Intézmény a karbantartások, javítások, felújítások idejére és az állatok jólétének és egészségének megőrzése érdekében korlátozhatja.
Az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő vendégek ezt saját felelősségükre teszik, a szolgáltatást végző munkatárs útmutatása szerint kell viselkedniük.
Az Intézmény területén található eszközök, berendezések, a vendégek rendelkezésére álló játékok és gépek nem rendeltetésszerű használatából bekövetkező károkért, a látogatók felelőtlen viselkedéséből, a figyelmeztető táblák és a védőkorlát figyelmen kívül hagyásából adódó sérülésekért és károkért az Intézmény felelősséget nem vállal.
Sérülés esetén az Intézmény alkalmazottainak, pénztárosainak, hétvégén az ügyeletesnek a feladata az elsősegélynyújtás, illetve az orvosi ellátás megszervezése. 
Rendkívüli esemény, veszélyhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.

Kifutószabályzat

A kifutóban a kijelölt látogatói ösvényről letérni tilos.
A kifutóban az állatkert látogatási szabályzata érvényes.
A kifutó kizárólag látogatási időben látogatható.

A kifutóban minden látogató saját felelősségére tartózkodjon.
14 év alatti személy a kifutóban kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

A kifutóban állatokat felemelni, az állatot annak akarata ellenére megérinteni és etetni tilos!
A kifutóban az állat a látogatók számára sérülést okozhat, sérülés esetén kérjük, értesítse a legközelebbi gondozót.
A kifutóban élő állatok etetése az állatkert munkatársának engedélye és felügyelete nélkül, valamint az állatkert által nem jóváhagyott takarmánnyal tilos.
A kifutóban egy időben legfeljebb 15 fő tartózkodhat.
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a kifutóban élő állatok a látogatókra felmászhatnak. 
Kérjük látogatóinkat, hogy a kifutóban kerüljék a hirtelen mozdulatokat, az állatok megzavarására alkalmas magatartást és az állatok ingerlését.
Az intézmény működési rendjének, valamint az állatok nyugalmának megzavarása, testi épségének veszélyeztetése és kirívó, botrányos viselkedés esetén a látogatót az állatkert dolgozói ez irányú tevékenységének abbahagyására, szükség esetén pedig a kifutóból, illetve azonnali távozásra szólíthatják fel, indokolt esetben rendőri segítség is kérhető.
A látogató az általa okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Az állatkert munkatársa jogosult a kifutó lezárására a látogatók elől, amennyiben ezt az állatok nyugalma vagy egészsége indokolja.